CI ProLearning w Dolnośląskim Panelu Przedsiębiorców

Centrum Innowacji ProLearning zostało

zaproszone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do współpracy w charakterze

uczestnika Dolnośląskiego Panelu Przedsiębiorców.

Dolnośląski Panel Przedsiębiorców skupia osoby

reprezentujące w naszym regionie najprężniej rozwijające się i innowacyjne

przedsiębiorstwa. Inicjatywa ta została podjęta przez Marszałka Województwa

Dolnośląskiego we wrześniu 2013.

Celem współpracy przedsiębiorców jest ich

lepsze przygotowanie do pozyskiwania funduszy europejskich i

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, a także wcielenie

przedsiębiorczości do procesu tworzenia regionalnych polityk.

Przedsiębiorcy współpracujący w Panelu mogą

wspólnie zrealizować te cele poprzez dostarczanie informacji w prowadzonym

przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu projekcie pod nazwą: „System

zarządzania zmianą z wykorzystywaniem barometru koniunktury”.

Centrum Innowacji ProLearning bierze udział w

badaniach prowadzonych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego jako

jednostka zaangażowana w proces kształtowania rozwoju Dolnego Śląska.

Informacje przekazywane podczas Panelu stanowią podstawę do realizowania planów

biznesowych, poznawania potrzeb regionalnej przedsiębiorczości oraz dają

możliwość przewidywania wszelkich zmian koniunktury gospodarczej regionu.

Dostarczanie bieżącej wiedzy prowadzi do

wzmocnienia regionalnych grup interesariuszy, a co za tym idzie, zwiększania

znaczenia Dolnego Śląska jako silnego regionu gospodarczego

wykorzystującego najnowocześniejsze technologie i innowacyjne usługi.

Badania są przeprowadzane z wykorzystaniem

narzędzi zastosowanych w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny

we Wrocławiu. Współudział Centrum Innowacji w Dolnośląskim Panelu

Przedsiębiorców oznacza, że mamy wpływ na zarządzanie rozwojem regionu. Nasza

opinia będzie się liczyć między innymi w wybranych działaniach w ramach Strategii

Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

 

 

 

Customer reviews

"”PRKIK recommends Centrum Innowacji ProLearning as a professional business partner. The training centre organized IT courses in which our employees participated. The course MS 6425-…"

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

więcej

"Between 3-4.08.2013 we participated in the course MS Excel – advanced level, which was performed by CI ProLearning. The trainer selected deserves our special recognition. He led the course in professional way, taking care of great atmosphere…"

C.H. Robinson

więcej

Please fill in the form below in order to sign up for chosen exams.

Code * Name * Date * Time Option
+

Your information

- See terms and conditions
×